Voor ondernemende journalisten

De journalisten die lid zijn van de Freelancers Associatie zijn ondernemend, ambitieus, hebben hart voor hun vak en willen een faire prijs voor hun werk betaald krijgen. In de meeste gevallen slagen ze er ook in om die faire prijs van hun opdrachtgevers en klanten te krijgen. De journalisten die lid worden van de FreeLancers Associatie kennen ook hun waarde voor de media waarin ze publiceren, en willen weten hoe ze kunnen optreden wanneer een klant er met hun verhaal vandoor gaat, door het bijvoorbeeld zonder toestemming voor veel geld door te verkopen aan derden. Voor deze ‘Ondernemende Journalist’ is de FreeLancers Associatie de aangewezen beroeps- en belangenorganisatie.

De ondernemende journalist en de FreeLancers Associatie kiezen voor elkaar omdat ze geen onderdeel van een kudde willen uitmaken, maar oog hebben voor wat hen beiden uniek maakt: de eigen creativiteit is immers het enige artikel dat je werkelijk verhuurt, verkoopt, ter beschikking stelt en dat is iets heel waardevols.

De ondernemende journalist is een vrije schrijver die ook in het internettijdperk haar mannetje staat. Vrije schrijvers kunnen dus cameralieden zijn die een goed verhaal kunnen opschrijven, maar ook webloggers die een website tot grote hoogte weten op te stoten met niet alleen hun eigen teksten, al dan niet begeleid door eigen beelden, of muziek, of stem.

Een ondernemende journalist wil zich thuisvoelen in een wereld die steeds ‘multimedialer’ wordt.

De Freelancers Associatie voorziet de ondernemende journalist van inhoud en hulp waar nodig. De FLA organiseert regelmatig workshops en trainingen in alle facetten van het vak. Van smartphonejournalistiek tot onderhandelingsvaardigheden, van tips voor werken in het buitenland tot interviewtechnieken, en altijd staat er een journalist met een reputatie en veel kennis van zaken uit het veld voor de klas.

De FreeLancers Associatie heeft een eigen perskaart, voor die leden die daar als ondernemende journalist behoefte aan hebben.

De FreeLancers Associatie deponeert dit jaar Algemene Voorwaarden die specifiek zijn toegespitst op het werk en de werkrelaties van de ondernemende journalist.

De FreeLancers Associatie heeft een netwerk van geestverwante branchegenoten, en zorgt ervoor dat die elkaar ook regelmatig in een goede sfeer kunnen ontmoeten: om te netwerken, om kennis en ervaringen uit te wisselen, om ideeën op te doen.

De FreeLancers Associatie biedt juridisch en zakelijk advies op alle mogelijke facetten van het vak van de Ondernemende Journalist: hoe ga je om met rare clausules in contracten, wat te doen met verzekeringen, waar teken je wel of niet voor? En nog veel meer.

De ondernemende journalist kan – als het dan toch een keer misgaat – rekenen op steun van de beste juristen in het vak, speciaal toegespitst op de kwesties waar ondernemende journalisten mee te maken kunnen krijgen: contractbreuk, auteursrechtenschendingen, wanbetalers.

De FreeLancers Associatie geeft de ondernemende journalist waar nodig een stem in collectieve onderhandelingen, waarin zij als partner en collega samen optrekt met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), maar tegelijkertijd zal de FLA ook de positie van de Vrije Schijver verdedigen tegen al teveel druk van collectieve bulkregelingen.

De ondernemende journalist is niet alleen lid van de FreeLancers Associatie, maar automatisch ook van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, een koepel waaronder zich scenarioschrijvers, toneelschrijvers, letterkundigen, vertalers van Nederland verenigd hebben. Dat is niet alleen chique, maar daarmee kan de ondernemende journalist ook leren van de creatieve branchegenoten.

De Ondernemende Journalist die lid is van de FreeLancers Associatie is boven alles een Creatief Ondernemer.