Lid worden

U kunt zich HIER aanmelden als lid.

Iedereen die zich als freelancer op professionele en oorspronkelijke wijze bezig wil houden met de productie van het geschreven woord kan lid worden.

Lidmaatschap kost 180 euro per jaar (aftrekbaar van de belasting). Leden kunnen voor ditzelfde bedrag tevens lid worden van de andere afdelingen van de VSenV: het Netwerk Scenarioschrijvers en de Vereniging van Letterkundigen (VvL) wanneer zij aan de toelatingseisen voldoen.

Meer informatie over de VSenV vindt u in deze brochure.

Het lidmaatschap wordt steeds per 1 januari voor een jaar verlengd, tenzij het uiterlijk een maand voor het einde van het voorafgaande jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd.

Perskaart

Leden die voor hun journalistieke werk gebruik willen maken van een Perskaart kunnen die aanvragen bij het bestuur. Er is een selectieprocedure, en bij gebleken geschiktheid wordt de perskaart uitgereikt. Deze is strikt persoonlijk en steeds een heel jaar geldig.

Voor studenten: Aspirant lidmaatschap FLA

Personen die een journalistieke opleiding of cursus volgen aan universiteit of hogeschool kunnen aspirant lid worden van de FLA (zie lijst met erkende opleidingen). Voor het aspirant lidmaatschap is niet vereist dat de persoon regelmatig publiceert, maar wel dat hij/zij zich voorbereidt op een professionele beroepsuitoefening.

Het aspirant lidmaatschap duurt maximaal vier jaar en staat open voor hen die nog studeren of een cursus volgen, of nog geen jaar zijn afgestudeerd dan wel een cursus hebben afgerond. Het aspirant lid dient bij zijn inschrijving en ieder opvolgend jaar een kopie van zijn bewijs van inschrijving te verstrekken aan de FLA. Ook voor cursussen geldt dat een kopie van het bewijs van inschrijving moet worden bijgevoegd bij de aanvraag.

Indien langer dan een jaar geen bewijs van inschrijving kan worden verstrekt wordt het lidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap, mits het aspirant lid op dat moment voldoet aan de criteria voor een gewoon lidmaatschap. Indien het aspirant lid niet voldoet aan de criteria wordt het uitgeschreven.
Het aspirant lidmaatschap kost 95 euro per jaar.

Het aspirant lid heeft toegang tot workshops, lezingen en borrels én kan een beroep doen op het juridisch advies van de coördinator.

Het aspirant lid heeft echter slechts een adviserende stem in de afdelingsvergadering en kan geen aanvragen indienen bij de Stichting Rechtshulp Auteurs.