“Laat je sponsoren”

Door
Geplaatst op

“Dat je met sponsors geen onafhankelijke journalistiek kunt bedrijven, is onzin”, vindt Stella Braam. Zij weet de financiering van grote verhalen en boeken altijd rond te krijgen, vertelt ze op Nieuwe Reporter. Stella spreekt op de Dag van het Grote Verhaal op 19 september. Geef je op via dagvanhetgroteverhaal@gmail.com. Hier meer informatie. FLA-leden betalen € 50 in plaats van € 75 voor een toegangskaart.

Nieuwe persinnovatieronde 2014

Door
Geplaatst op

De persinnovatieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van vernieuwende journalistieke ideeën. Dat kan in de vorm van het uitvoeren van een project of in de vorm van een onderzoek. Aanvragen kunnen in 2014 in twee rondes worden ingediend. De eerste ronde is inmiddels gesloten en de projecten die subsidie ontvangen zijn bekend. Voor de tweede ronde kan t/m 7 september 2014 een idee worden ingediend. Lees verder

‘Auteursrecht is wat je ermee doet’

Door
Geplaatst op

Het auteursrecht is meer in beweging dan ooit. Over de digitalisering van artikelen en het illegaal downloaden van content, heeft de maker weinig zeggenschap. Uitgevers claimen hergebruik van artikelen of snijden in origineel werk. De maker voelt zich onder druk gezet en weet niet meer dat het auteursrecht een uniek instrument is in onderhandelingen. FLA begint een serie waarin steeds een aspect van het auteursrecht aan de orde komt. We beginnen met een interview met Annemarie van Toorn, FLA-coördinator en specialist bij uitstek op dit gebied.

Lees verder

Zwanger en zelfstandig in 2004-2008

Door
Geplaatst op

In de jaren 2004 tot en met 2008 zwanger was er geen inkomensvoorziening voor zwangere zelfstandigen, in de jaren ervoor en erna wel. Het Clara Wichmannfonds vindt dat oneerlijk en heeft daarover een klacht ingediend bij een comité dat toeziet op de naleving van het VN-vrouwenverdrag. Clara Wichmann heeft gelijk gekregen en roept daarom -via FNV Vrouw- moeders met kinderen met geboortejaren 2004 tot en met 2008 zich alvast te melden. FNV Vrouw houdt je dan op de hoogte van de vorderingen. post@fnvvrouw.nl

Dag van het grote verhaal

Door
Geplaatst op

DAG VAN HET GROTE VERHAAL

Voor veel journalisten is het dé droom om dat ene Grote Verhaal te maken. Maar hoe regel je dat als freelancer? Welk medium gaat zich committeren aan jou en dat grote project en wie betaalt al je reiskosten en – niet te vergeten – al die uren die je erin steekt?

De FreeLancers Associatie, VVOJ en de Stichting Verhalende Journalistiek organiseren op vrijdag 19 september de Dag van het Grote Verhaal, waarop collega’s met ervaring met grote verhalen ingaan op al deze vragen.

Lees verder